Tarieven

 

Het uurtarief bij Vrolijke Snoetjes bedraagt €5,00. Dit is incl. fruit, brood, beleg, drinken en tussendoortjes. Het is excl. luiers en flesvoeding. Daarnaast is het mogelijk uw kind

's avonds (in overleg) mee te laten eten met de warme maaltijd. Graag minimaal één week van te voren doorgeven.

 

Naast de kosten voor de opvang betaalt u ook maandelijks kosten voor basisdienstverlening aan het gastouderbureau. Vrolijke Snoetjes is aangesloten bij gastouderbureau Hop Marjanneke. Zij vragen voor de basisdienstverlening een vast bedrag per maand van €59,00 bij 1 kind en bij 2 of meerdere kinderen €99,00 per maand.

 

 

Kinderopvangtoeslag

 

Neem voor meer informatie hierover contact op met gastouderbureau Hop Marjanneke. Zij kunnen voor een kostenberekening op maat maken.

 

Waarschijnlijk kom je als ouder in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Dankzij deze tegemoetkoming vallen de netto kosten voor kinderopvang aanzienlijk gunstiger uit.

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl of via het telefoonnummer van de belastingdienst: 0800-0543

 

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag dien je rekening te houden met o.a. de volgende regels:

  • Kinderopvangtoeslag kan alleen worden aangevraagd over de uren dat er ook werkelijk opvang wordt aangeboden.
  • Kinderopvangtoeslag mag alleen worden aangevraagd indien de opvang noodzakelijk is, omdat ouders aan het werk zijn.
  • Er is een maximum aantal uren vastgesteld dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Voor 0-4 jaar is dat maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de ouders of partner, die het minste aantal uren heeft gewerkt.
  • Per kalendermaand kan niet meer dan 230 uur kinderopvangtoeslag voor alle vormen van kinderopvang gezamenlijk worden aangevraagd.
  • Indien een ouder langer dan zes maanden werkloos is komt men niet meer in amerking voor kinderopvangtoeslag.

 

Belangrijk: Je kunt de kinderopvangtoeslag slechts aanvragen met terugwerkende kracht van 3 maanden. Geadviseerd wordt om binnen 14 dagen, na de start van de opvang, een aanvraag naar kinderopvangtoeslag in te dienen. Je kunt met de definitieve plaatsbevestiging van Hop Marjanneke (het gastouderbureau) bij de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

Bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag geldt dat je vooraf een voorlopige maandelijkse kinderopvangtoeslag ontvangt, waarbij wordt gerekend met het maximum fiscaal uurtarief. Eventuele wijzigingen in de opvanguren dien je zelf door te geven.

 

 

 

Openingstijden:

 

Maandag: 07.30 - 19.00

Dinsdag 07.30 - 19.00

Woensdag : 07.30 - 19.00

Donderdag: 07.30 - 19.00

Vrijdag: 07.30 - 19.00

Zaterdag: gesloten

Zondag: gesloten

 

Andere tijden in overleg mogelijk