Als gastouder heb ik er bewust voor gekozen om opvang te bieden aan kinderen van 0-4 jaar. Door de kleinschaligheid kan ik ieder kind veel persoonlijke aandacht geven en het kind begeleiden in zijn behoeftes en ontwikkeling. Voorop staat dat het kind zich prettig voelt bij de Vrolijke Snoetjes. Dit creëer ik door het bieden van een veilige, warme en liefdevolle omgeving.


De kinderen begeleid, stimuleer en volg ik hun ontwikkeling. Dit zal ik doen door middel van een positieve stimulatie en motivatie. Daarnaast zullen er voldoende spel- en speelmogelijkheden zijn bij de Vrolijke Snoetjes, waardoor de ontwikkeling op allerlei verschillende gebieden kan worden gestimuleerd. Het kind mag hier lekker kind zijn en spelen, ontdekken en ontwikkelen op zijn eigen tempo.


Om kinderen veiligheid en structuur te bieden, wordt er gebruik gemaakt van een dagritme met vaste eet-/speel-/verzorgingsmomenten. Hier zal zoveel mogelijk aan worden vastgehouden om kinderen duidelijkheid te geven.


Een goed contact met de ouders stel ik erg op prijs en ik hecht veel waarde aan dit contact. Door een goede samenwerking en afstemming, hoop ik een aanvulling te kunnen zijn op de opvoeding van thuis